یادگیری، خلق وبکارگیری نقشه های مفهومی دانش: ابزار های تسهیل گر در مراکز آموزشی و شرکت ها

۶۰۰,۰۰۰ ریال

عنوان نقشه مفهومی ، ابزاری برای تسهیل یادگیری، خلق و استفاده از دانش در مدارس و شرکت ها    
تألیف جوزف دونالد نواک
ترجمه دکتر جواد حاتمی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس )
محمد رضا فرخ نیا
ناشر انتشارات آینده آموزان آتا
قیمت 40000 تومان

فهرست مطالب
کلیات
نیاز به یک نظریه آموزشی
یادگیری معنادار برای توانمندسازی
نظریه یادگیری جذب آزوبل
ماهیت دانش
چگونگی خلق دانش
معلم / مدیر اثر بخش
بستر آموزش /مدیریت
ارزیابی و پاداش
بهبود آموزش در مدارس و شرکتها
چگونگی ساخت نقشه مفهومی
شیوه های تدریس نمودار وی

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.