ملاک های ارزشیابی کیفیت آموزش های الکترونیکی در نظام های دانشگاهی بر اساس طراحی آموزشی و ظاهری

۲۰,۰۰۰ ریال

جواد حاتمی :دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،گروه تعلیم و تربیت تهران ،ایران

اسماعیل عظیمی :دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ،گروه تعلیم و تربیت تهران ،ایران


چکیده

با امکانات و ظرفیت هایی که آموزش الکترونیکی در اختیار قرار می دهد روز به روز دانشگاه ها و موسسات آموزشی اقبال بیشتری به این نوع آموزش نشان می دهند . هدف از این مقاله ارائه ی معیارهایی برای ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی در نظام های دانشگاهی بر اساس طراحی آموزشی و ظاهری است . بنابراین درپژوهش حاضر با بهره گیری از روش مروری و تحلیل فیاسی مبانی نظری معیارهایی براساس این دو مولفه ارائه می شود. در مولفه ی طراحی آموزشی اصول طراحی آموزشی از منظر دو دیدگاه طراحی آموزشی یعنی سیستمی و طازنده گرا ارائه شد . در مولفه ی طراحی ظاهری ،معیارهایی در بخش های اصول چند رسانه ای ، اصول طراحی صفحات نرم افزار، اصول طراحی بازخوردها ،اصول طراحی متن ،اصول طراحی تصویر ، اصول طراحی صوت و اصول طراحی انیمیشن و ویدیو ارائه شد. به منظور ارائه ی آموزش های الکترونیکی با کیفیت ترو کاراتر و موثر تر ،اصول و معیارهای ذکر شده می توانند کمک کننده باشند و همین طور در ارزشیابی این نوع از آموزش ها مورد استفاده قرار بگیرند . پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده در غالب پژوهش های میدانی ،این معیارها اعتباریابی شوند .

کلمات کلیدی؛آموزش الکترونیکی ، کیفیت ،نظام دانشگاهی ،طراحی آموزشی ، طراحی ظاهری

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.