روش تحقیق ۲: گردآوری و تحلیل اطلاعات – ۵ جلسه

۴۰۰,۰۰۰ ریال

سرفصل دوره:

جلسه اول: گردآوری اطلاعات کمّی: ساخت و کاربست ابزار

جلسه دوم: گردآوری اطلاعات کیفی: ساخت و کاربست ابزار

جلسه سوم: گردآوری اطلاعات: نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی

جلسه چهارم: تحلیل اطلاعات: ورود و دستکاری اطلاعات و اخذ خروجی توصیفی در SPSS

جلسه پنجم: تحلیل اطلاعات: فصل بندی و نگارش فصل های گزارش پژوهش: در نرم افزار  Word

استاد: دکتر محمد حسن زاده عضوهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

طول دوره: 10 ساعت (5 جلسه دو ساعته)

شروع دوره: شنبه ها

اتمام دوره: چهارشنبه

مبلغ دوره: 40.000 تومان

زمان برگزاری:ساعت 14 الی 16

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.