روش تحقیق کاربردی برای معلمان

۴۰۰,۰۰۰ ریال

سرفصل دوره:

 • بیان مسئله و گزاره­های پژوهش
  • انتخاب موضوع
  • بیان مسئله
  • هدف­ها
  • فرضیه­ ها
  • سوال­ها
  • متغیرها
 • روش­های پژوهش
  • پیمایشی
  • اقدام پژوهی
  • بررسی موردی
  • همبستگی
  • تحقیق آزمایشی
 • ابزارهای اندازه­ گیری
  • پرسشنامه
  • مصاحبه
  • مشاهده
  • آزمون­های روانی – تربیتی
  • قابلیت اعتبار ابزار اندازه­ گیری
 • جامعه، نمونه و روش نمونه­ گیری
  • جامعه­ ی مورد بررسی و نمونه­ ی مورد مشاهده
  • روش­های نمونه­ گیری
  • تعیین حجم نمونه
  • تدوین گزارش پژوهش
   • تدوین پیشنهاد طرح پژوهش
   • تدوین گزارش پیشرفت فرایند اجرای طرح پژوهش
   • تدوین گزارش نهایی پژوهش
   • تدوین مقاله­ ی علمی

  عرضه­ ی نتایج پژوهش در همایش علمی

مدت دوره (ساعت ):2 ساعت

مدرس جناب آقای دکتر محمدرضا فرخ نیا

رسته :ارزشیابی و تحلیل نتایج

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.