داستان هایی برای آموزش تفکربه کودکان

۲۰۰,۰۰۰ ریال

دراین کتاب آموزش فلسفه به کودکان از همه ابعاد مورد بررسی قرارگرفته و داستانهایی برای تمرین عملی این موضوع برای کودکان درنظر گرفته شده است . 

فهرست مطالب
برنامه آموزش فلسفه به کودکان
اهداف آموزش فلسفه برای کودکان
پرورش تفکر خلاق
پرورش تفکر انتقادی
پرورش ارزشهای اجتماعی
آموزش ارزشهای هنری
داستان اول:احسان بی ثمر
داستان دوم :نخود و لوبیا
داستان سوم :گریه بی سود
داستان چهارم :اشک یتیم
داستان پنجم :سپید و سیاه
داستان ششم :نکوهش نکوهیده
داستان هفتم :ارزش گوهر
داستان هشتم :نخ و سوزن
داستان نهم :کارگاه حریر
داستان دهم :ناتوان
داستان یازدهم :حضرت سلیمان
داستان دوازدهم :موش و گربه
داستان سیزدهم :نشان آزادگی
داستان چهاردهم :تاراج روزگار
داستان پانزدهم :گل بی عیب خداست
داستان شانزدهم :ماهی و مرغابی
داستان هفدهم :گل زینتی و گل خار
داستان هجدهم :چوپان و گرگ
داستان نوزدهم :کرباس و الماس
داستان بیستم :لطف حق

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.