به کارگیری ICT در فر آیند ارزیابی یاددهی – یادگیری نظام دانشگاهی

۲۰,۰۰۰ ریال

حجت دهقانزاده :دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس،گروه تکنولوژی آموزشی تهران ،ایران

حسین دهقانزاده :دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی ،گروه تکنولوژی آموزشی تهران ،ایران

جواد حاتمی :دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،گروه تکنولوژی آموزشی تهران ،ایران


چکیده

دردهه های اخیر تحولات زیادی اتفاق افتاده است که دانشگاه ها و نظام آموزش عالی را با چالش روبه رو کرده است . در نتیجه این تغییرات ماهیت دانشگاه ها هم رو به تغییر و تحول است تا پاسخگوی نیازهای فراگیران باشد . در این عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی ایفا می کند که به صورت خود کار کیفیت را به آموزش اضافه نمی کند. اما شواهد حاکی از آن است که کاربرد ICT در دست یافتن به هدف مهم آموزش را می تواند تسریع بخشد و یادگیری را در ابعاد مختلف بهبود بخشد . هم چنین می تواند روش های جمع آوری ،اتصال و تجزیه و تحلیل داده ها درباره یادگیری و تدریس را ارائه کند و شیوه هایی را به کار می گیرد تا ما را قادر سازد تا با دقت بیشتری نیاز دانشجویان را تشخیص داده و برنامه ها را ارزیابی کنیم . برای به کارگیری ICT در این راه نیازمند تغییر رویکرد ها توسط معلمان و مربیان و اساتید می باشد . این مقاله سعی بر آن دارد تاثیر استفاده از ICT برای کیفیت آموزش و یادگیری و ارزشیابی را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی :فناوری اطلاعات و ارتباطات ،یاددهی -یادگیری،ارزیابی ،آموزش عالی

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.