ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

فهرست مطالب
مدیریت راهبردی
جایگاه آموزش الکترونیکی در راهبرد دانشگاهی
پژوهش و نوآوری دریادگیری الکترونیکی
تجزیه و تحلیل یادگیری
طراحی برنامه آموزشی
روندهای ارزیابی
طراحی دوره
مدلهای یادگیری
فرآیندطراحی دوره
مدیریت روال و فرآیند
ارزیابی فراگیر
ارزیابی دوره
برگزاری و ارائه دوره
دوره های آموزشی آنلاین انبوه (موک )
زیر ساختهای فنی
طراحی و معماری سامانه
محیط مجازی یادگیری
پلتفرمهای یادگیری و سامانه های مدیریت
پشتیبانی کارکنان
پشتیبانی رسانه و اطلاعات
پشتیبانی اداری
توسعه حرفه ، انگیزه و شناخت
پشتیبانی فراگیران
برنامه ریزی منابع انسانی
دردسترس بودن خدمان آنلاین
توسعه مهارتهای یادگیری الکترونیکی

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.