ارتقای ساختار نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها :تجربه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد حاتمی

دکتر محمد حسن زاده

مهندس حسین مرادی


چکیده

تاریخچه ایجاد و راه اندازی ساختارهای ارزیابی کیفیت در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دهه 1370 بر می گردد به نحوی که ساختار مربوط در ذیل معاونت آموزشی وزارت علوم شکل گرفت و به تبع آن در اغلب دانشگاه ها از جمله تربیت مدرس دفاتر نظارت و ارزیابی در زیر مجموعه ساختار معاونت آموزشی دانشگاه تاسیس شد . در سالهای بعد تربیت مدرس همانند برخی از دانشگاه ها با هدف توسعه فعالیتهای ارزیابی کیفیت به همه حوزه های ماموریتی خود (علاوه بر آموزش و پژوهش )و همچنین برخخورداری بیشتر از اختیارات مدیریتی ،تصمیم به تغییر جایگاه ساختار تشکیلاتی از زیر مجموعه معاونت آموزشی به حوزه ریاست گرفت ،لیکن به دلیل عدم امکان اعمال مدیریت منسجم ،گستردگی واحد های زیر مجموعه حوزه ریاست و مشغله فراوان در این حوزه و از طرفی اختیارات محدود مدیریت ارزیابی کیفیت ،این تغییرات نیز تا کنون نتوانسته است انتظارات پیش بینی شده را در حد قابل فبولی محقق نماید و به عبارت دیگر اهداف تغییر ساختار اولیه از معاونت آموزشی به حوزه ریاست محقق نشده است . با یک نگاه آسیب شناسانه عواملی همچون نبود بستر فرهنگی مناسب برای فعالیت های مرتبط با ارزیابی کیفیت در دانشگاه ،روز مرگی بیش از حد مدیران ارشد دانشگاه ،نبود فضای رقابتی در آموزش عالی برای ارتقای کیفیت و نبود بسته های انگیزشی نسبت به سایر عوامل از ضریب اهمیت بالاتری برخوردار هستند . در کنار ارتقای فرهنگ کیفیت در دانشگاه ها ،باید ساختار نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها مورد بازنگری و بهبود مجدد قرار گیرد . با این هدف ،برای اثر بخشی و تحقق اهداف مد نظر در ارزیابی و ارتقای کیفیت علاوه بر تامین الزامات مربوط و ایجاد بستر فرهنگی متعالی ،باید براساس نتایج آسیب شناسی ،ساختاری مناسب برای ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی در نظر گرفته شود . این ساختار چه در قالب مرکز و چه در قالب یک معاونت مستقل زیر نظر ریاست دانشگاه توصیه می شود . در صورت وجود اراده مدیریتی قوی برای ارتقای کیفیت ،ساختار پیشنهادی حتی نسبت به سایر معاونت های دانشگاه از اختیارات سازمانی بیشتری برخوردار خواهد بود .

کلید واژگاه :نظارت و ارزیابی دانشگاه ها ،ساختار سازمانی ،فرهنگ کیفیت ،دانشگاه تربیت مدرس

شناسه محصول: 20000 دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.