آموزش علوم و آزمایشگاه مجازی

۵۰۰,۰۰۰ ریال

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
فصل دوم :رویکردها و روشهای آموزش علوم
فصل سوم :آموزش علوم در کشورهای پیشرفته
فصل چهارم : آموزش علوم درایران
فصل پنجم :آزمایشگاه مجازی برای آموزش علوم
فصل ششم :واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش علوم
فصل هفتم :معرفی نمونه هایی از آزمایشگاه مجازی
فصل هشتم :استانداردها و فرآیندهای آزمایشگاه مجازی
فصل نهم :دیدگاه خبرگان درخصوص آموزش علوم

مقدار:

دسته: برچسب:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.