آرشیو روزانه: ۰۴ آبان ۱۳۹۶

 جهت رفاه متقاضیان  محترم به ازای ثبت نام چهار دوره ،یک دوره رایگان برای متقاضی در نظر گرفته شده است . قیمت هردوره ۴۰۰۰۰۰ ریال درنظر گرفته شده است و درانتهای دوره گواهینامه شرکت آینده آموزان آتا تقدیم می گردد.برای هردوره میبایست تک تک ثبت نام و پرداخت صورت گیرد.  لطفا جهت شرکت درهردوره برروی […]

> ادامه مطلب